logo Leiste1logo aa2aapl logo
Do meetingu AA online Powitanie Jak pomaga AA? Temat tygodnia
Trzeźwość przez internet? Historia AA Forum Księga gości
Co to jest - alkoholizm? Informacje i nowości Linki, kontakty Impressum
1. Krok Anonimowych Alkoholików: Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować własnym życiem.

Dwanaście Tradycji AA


1.    Nasze wspólne dobro powinno być najważniejsze, wyzdrowienie każdego z nas zależy bowiem od jedności Anonimowych Alkoholików.

2.   Jedynym i najwyższym autorytetem w naszej wspólnocie jest miłujący Bóg, jakkolwiek może się On wyrażać w sumieniu każdej grupy. Nasi przewodnicy są tylko zaufanymi sługami, oni nami nie rządzą.

3.   Jedynym warunkiem przynależności do AA jest pragnienie zaprzestania picia.

4.   Każda grupa powinna być niezależna we wszystkich sprawach, z wyjątkiem tych, które dotyczą innych grup lub AA jako całości.

5.   Każda grupa ma jeden główny cel, nieść posłanie alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi.

6.   Grupa AA nigdy nie powinna popierać, finansować ani użyczać nazwy AA żadnym pokrewnym ośrodkom ani jakimkolwiek przedsięwzięciom, ażeby problemy finansowe majątkowe lub sprawy ambicjonalne nie odrywały nas od głównego celu.

7.  Każda grupa  AA powinna  być samowystarczalna i nie powinna przyjmować dotacji z zewnątrz.

8.  Działalność we wspólnocie AA powinna na zawsze pozostać honorowa, dopuszcza się jednak zatrudnianie niezbędnych pracowników w służbach AA.

9.  Anonimowi Alkoholicy nie powinni nigdy stać się organizacją; dopuszcza się jednak tworzenie służb i komisji bezpośrednio odpowiedzialnych wobec tych, którym służą.

10.  Anonimowi Alkoholicy nie zajmują stanowiska wobec problemów spoza ich wspólnoty, ażeby imię AA nie zostało nigdy uwikłane w publiczne polemiki.

11.  Nasze oddziaływanie na zewnątrz opiera się na przyciąganiu, a nie na reklamowaniu, musimy zawsze zachowywać osobistą anonimowość wobec prasy, radia i filmu.

12.  Anonimowość stanowi duchową podstawę wszystkich naszch Tradycji, przypominając nam zawsze o pierwszeństwie zasad przed osobistymi ambicjami.

logo


Osoba odpowiadzialna za kontakty ze zew. grupy jest Piotr AA.  Prośimy o kontakt pod admin@aa2aapl.strefa.pl. 

aa2aapl nie reprezentuje AA w Polsce, jest tylko grupą AA, która odpowiada wyłącznie dla siebie samego i układa swoje funcjionowanie wg. 12 Tradycje AA. www.aa2aapl.strefa.pl nie jest ofycialną stronę AA. 

Nie opowiadamy za linki wychodząć z naszych stroń i treść stroń odnośnie. aa2aapl jest grupę niezależną. 

Reklama w treściach strony jest przeciwko tradyjciom. Jesteśmy niezależnie. Linki oferując kontakt z organizacjami poza AA nie sugerują jakośkolwiek związek pomiędzy aa2aapl i tymi organizacjami i są kierowany do osób poza AA, które odwiedzają nasze strony.  

Wszystkie dany uzytkownika służą wyłącznie do kontaktowanie się grupy aa2aapl z nim. Nie prowadzimy listy, nie udostępnimy dany na zew. grupy.
Ganz herzlichen Dank in AA-Verbundenheit gilt unseren Freunden Gabi AA, Heinz AA und Werner AA, die unsere Bemühungen eine Gruppe AA online aufzubauen in Polen durch Texte oder  praktisches Wissen tatkräftig unterstützen. 


 
©aa2aaPL 2009
Wszelkie teksty wychodząz z programu AA są chronionym prawem. Wszelkie fotki są z platformach ogólnie dostępnych i autorze wyrażali zgody na ich używanie lub są własnością Petera AA.


 ©aa2aaPL 2009